X Energie, Lumen Energy a Lama Energy mají nové smluvní podmínky!

Změna ceníku nebo všeobecných obchodních podmínek znamená, že zákazník může bezproblémově zrušit i smlouvu, kterou původně uzavřel na dobu určitou. Co je v nových dokumentech, které nyní zveřejnily společnosti X Energie, Lumen Energy a Lama Energy? Do kdy jim můžete dát výpověď?

X Energie změnila všeobecné obchodní podmínky pro dodávky elektřiny a zemního plynu s účinností k 1. dubnu. Lumen Energy zveřejnila pro obě komodity speciální obchodní podmínky, v obou případech s účinností od 1. června. Obchodní podmínky společnosti Lama Energy pro dodávky elektřiny a zemního plynu nabydou účinnosti 1. srpna. Zaměřme se na dvě pravděpodobné alternativy a důsledky, plynoucí pro zákazníka.

1. možnost: Dodavatel vám změnu adresně sdělil 30 dnů předem

Jestliže vás dodavatel adresně a individuálně informuje o změně podmínek 30 dnů přede dnem jejich účinnosti, máte na podání výpovědi 20 dnů. Co znamená sousloví adresně a individuálně? Energetický regulační úřad (ERÚ) uznává například formu doporučeného dopisu. Nedostačující je, pakliže dodavatel zveřejní nové smluvní podmínky jenom „prostřednictvím svých webových stránek nebo prostřednictvím sdělení v tisku,“ upozorňuje ERÚ. Kdy jste mohli nebo můžete dát výpověď v tomto případě?

SpolečnostLhůta pro odstoupení
X Energie2. března – 21. března 2012
Lumen Energy2. května – 21. května 2012
Lama Energy2. července – 21. července 2012

Pozn.: Uvedené lhůty pro bezplatné odstoupení od smlouvy platí v případě, že dodavatel odběratele adresně a individuálně (např. doporučeným dopisem) informoval o nových smluvních podmínkách a právu na odstoupení alespoň 30 dnů předem.

2. možnost: Dodavatel publikoval dokument pouze na webu

Co když firma publikuje smluvní podmínky pozdě, případně pouze na svých webových stránkách, v médiích anebo vůbec? Jestli vám sdělení nepřišlo doporučeným dopisem, formou SMS či e-mailem, jehož příchod jste potvrdili, na odstoupení máte 3 měsíce od chvíle, kdy dokument nabyl účinnosti. 

SpolečnostLhůta pro odstoupení
X Energie1. dubna - 30. června 2012
Lumen Energy1. června - 31.srpna 2012
Lama Energy1. srpna - 31. října 2012

Pozn.: Uvedené lhůty pro bezplatné odstoupení od smlouvy platí v případě, že dodavatel odběratele adresně a individuálně (např. doporučeným dopisem) neinformoval o nových smluvních podmínkách a právu na odstoupení alespoň 30 dnů předem.

X Energie, Lumen Energy, Lama Energy: Co z dokumentů vyplývá?

Co z dokumentů vyplývá? Pouze X Energie neomezuje lhůtu pro reklamaci chybné faktury na 30 dnů, zato může požadovat „jistinu ve výši tříměsíční spotřeby zákazníka“. Lama Energy nemusí vracet přeplatky, „jejichž výše nepřesáhla hodnotu dle platného ceníku,“ kde ale nic o přeplatcích nenajdeme. Zároveň automaticky prodlužuje smlouvu na dobu určitou, pokud ji nevypovíte alespoň 3 měsíce předtím, než vyprší. Lumen Energy si nárokuje právo zvyšovat zálohy v průběhu celého roku.

Jaké má trojice dodavatelů ceny? Srovnali jsme jejich tarify při roční spotřebě 30 MWh zemního plynu v Praze2 500 kWh elektřiny v Brně. Pro bližší představu jsme přidali konkurenční společnosti Energie2Energetické centrum. Ze srovnání vyplývá, že s dodavatelem Energie2 může domácnost za plyn ušetřit 7 106 Kč, naproti tomu elektřina od X Energie znamená bonus až 4 088 Kč.

Srovnání dodavatelů zemního plynuSrovnání dodavatelů elektřiny
Spotřeba: 30 MWh ročně
Lokalita: Praha
Spotřeba: 2 500 kWh ročně
Lokalita: Brno
DodavatelCenaDodavatelCena
Energie235 509 KčX Energie 12 544 Kč
Lama Energy 37 935 KčEnergie212 698 Kč
X Energie  39 051 KčLama Energy 12 916 Kč
Lumen Energy 40 169 KčLumen Energy 13 007 Kč
Energetické centrum (Exclusive)42 615 KčEnergetické centrum (Exclusive)16 632 Kč

Poznámka ke Srovnání dodavatelů zemního plynu: Uvádíme celkové roční náklady včetně DPH při spotřebě 30 MWh zemního plynu v Praze. Ceny jsou včetně DPH.
Poznámka ke Srovnání dodavatelů elektřiny: Uvádíme celkové roční náklady včetně DPH při spotřebě 2 500 kWh elektřiny v Brně. Počítáme s velikostí jističe 3x25 A, sazbou D02d, ceny jsou včetně DPH.

Jak odstoupit? Vzorový formulář

Pakliže váš dodavatel mění ceník nebo obchodní podmínky a běží lhůta pro bezplatné odstoupení od smlouvy, v případě zájmu si vzorový formulář pro výpověď stáhněte ZDE.