Teplárenské sdružení ČR vítá uvolnění zásob uhlí na lomu Bílina

 

Rozhodnutí vlády z 19. října 2015 o zpřístupnění zásob hnědého uhlí za limity na lomu Bílina pro těžbu je dobrou zprávou pro 650 tisíc domácností v České republice, které využívají cenově dostupné teplo vyrobené z hnědého uhlí. Na toto rozhodnutí by měly navázat další kroky vlády, aby byla naplněna Státní energetická koncepce.
„Vláda dnes dala svým rozhodnutím statisícům domácností v České republice základní jistotu, že bude k dispozici domácí hnědé uhlí pro výrobu cenově přijatelného tepla,“ uvedl předseda výkonné rady Teplárenského sdružení ČR Mirek Topolánek a dodal: „Na toto rozhodnutí však musí navázat další kroky, které zajistí, že bude v praxi skutečně naplňována Státní energetická koncepce.“
„Je potřeba co nejrychleji nastartovat program podpory rekonstrukcí tepelných sítí, což by snížilo poptávku po uhlí. S Ministerstvem průmyslu a obchodu vedeme intenzivní debatu o podmínkách první výzvy v rámci OP PIK, která by měla být vypsána ještě v letošním roce,“ řekl Martin Hájek, ředitel Teplárenského sdružení ČR, a dodal: „Ministerstvo průmyslu a obchodu by také mělo s Evropskou komisí dojednat odstranění omezení disponibilních prostředků pro velké podniky, které bude pro efektivní vyčerpání prostředků alokovaných na rekonstrukce tepelných sítí velkou překážkou.“
Možnosti dalšího významného snižování spotřeby hnědého uhlí v teplárnách určitě existují, i když ho v příštích 20 letech úplně nahradit nepůjde. Nemalou část hnědého uhlí by mohl nahradit zbytkový komunální odpad po vytřídění recyklovatelných složek, k tomu je však potřeba vytvořit legislativní a ekonomické podmínky a omezit skládkování. Určitý potenciál má také další využívání biomasy, kde by měla pokračovat rozumná provozní podpora tepla z obnovitelných zdrojů energie.
Z hnědého uhlí se v České republice vyrábí necelá polovina veškerého tepla pro rozvod. Teplo vyrobené v teplárnách z hnědého uhlí využívá přibližně 650 tisíc domácností, což je více než dvě pětiny všech domácností připojených na dálkové vytápění. Na výrobu tepla se v roce 2014 spotřebovalo 6 milionů tun hnědého uhlí, což byla přibližně šestina z více než 35 milionů tun celkové spotřeby hnědého uhlí v energetice ČR.
Ve Státní energetické koncepci se jako cíl v oblasti palivové základny pro soustavy zásobování teplem uvádí: „Využít kvalitní hnědé uhlí pro dodávky tepla z kombinované výroby. Vytvořit legislativní
a administrativní prostředí včetně ekonomických nástrojů směřujících k přednostnímu využití tohoto uhlí zejména ve větších a středních soustavách zásobování teplem.“
K nahrazování hnědého uhlí by nemělo docházet jen v teplárnách, opustit by ho měly postupně také domácnosti. V oblasti decentrální výroby obsahuje Státní energetická koncepce požadavek: „Do roku 2020 zajistit maximální možný odklon od užití uhlí v konečné spotřebě v domácnostech.“