RWE versus ENRA: Kde je výhodnější fixace ceny plynu do roku 2014?

Dominantní dodavatel plynu nabízí tarif, který má garantovanou cenu na 20 měsíců. ENRA Services slibuje, že nezdraží do konce roku 2014. Je výhodnější tarif RWE plyn Plus, nebo Fix 2014? Bude vůbec stoupat průměrná cena energie?

Co tvrdí ENRA Services o tarifu Fix 2014
  • Garance pevné ceny za dodávku plynu od uzavření smlouvy do konce roku 2014.
  • Úspora až 18 procent ve srovnání s dominantním dodavatelem plynu ve vašem regionu.
  • Automatický přechod smlouvy na dobu neurčitou s produktem Standard po uplynutí doby, na kterou byla smlouva uzavřena.
  • Žádné aktivační a deaktivační poplatky.

Srovnání cen plynu při roční spotřebě 30 MWh

Tarif Fix 2014 mohou využít odběratelé v distribučních oblastech společnosti RWE, tedy všude kromě Prahy a jižních Čech. Běžný produkt dominantního dodavatele RWE plyn Standard je při maximální maloodběratelské spotřebě 630 MWh za rok až o 18,1 procenta dražší. Domácnosti ale zpravidla odebírají mnohem menší objemy energie. Navíc tarifu Fix 2014 se podobá spíše produkt RWE plyn Plus, který garantuje stejnou cenu za dodávku po dobu 20 měsíců, například od letošního 1. září do 30. dubna 2014.

Pro modelový příklad jsme proto zvolili domácnost v rodinném domě, která na vaření, ohřev vody a vytápění spotřebuje 30 MWh zemního plynu ročně. Rodina bydlí v západních, středních nebo severních Čechách. S tarifem Fix 2014 je cena za dodávku energie fixovaná ve chvíli, kdy je smlouva uzavřena, až do 31. prosince 2014. S dodavatelem ENRA Services navíc modelová domácnost ušetří 5 207 Kč za rok, celkový rozdíl oproti tarifu RWE plyn Plus je tedy 10,9 %. Stejná finanční úspora vychází také v regionu Východočeské plynárenské, Severomoravské plynárenské a Jihomoravské plynárenské.

Tarif plynu  

ENRA Fix 2014

RWE plyn Plus

Region

Střední, severní a západní Čechy

Spotřeba30 000 kWh/rok
Cena za kWh (vč. DPH)1,2932 Kč
1,4403 Kč
Roční platba za 30 000 kWh
38 796,00 Kč
43 209,72 Kč
Součet měsíčních poplatků
3 747,48 Kč
4 541,04 Kč
Celkové roční náklady (vč. DPH)
42 544 Kč
47 751 Kč
Úspora u ENRA Services

5 207 Kč

Pozn.: Veškeré ceny jsou uváděny s DPH. Cena za kWh plynu je cena za distribuci plynu plus cena za dodávku plynu. Roční platba zahrnuje měsíční paušál vztažený k distribuci a k dodávce plynu, který je rozpočítaný na celý rok.

Dodavatel plynu může garantovat jenom 76 % celkové ceny

Jak už jsme uvedli v poznámce pod tabulkou, cena zemního plynu má dvě základní složky: asi ze 76 % záleží na vůli dodavatele, z 24 % je regulovaná státem. ENRA Services či RWE může garantovat, že nezdraží dodávku plynu. Nemohou ovšem ovlivnit cenu za distribuci, celkově téměř čtvrtinu výsledné sumy.

Vyplatí se vůbec fixace? Loni stoupla průměrná cena zemního plynu o 18 %, v první polovině letošního roku ovšem zůstala víceméně stejná. Při rozhovoru o dalším vývoji nám zástupci energetických firem dali v zásadě dvě odpovědi. Buďto předpokládají, že dodavatelé budou zdražovat jenom mírně, anebo se vůbec neodvažují dění na trhu odhadovat.

V případě bezdůvodného odstoupení platí zákazník pokutu

Pakliže společnosti ENRA Services ve lhůtě 3 měsíců před vypršením smlouvy písemně neoznámíte, že trváte na ukončení obchodního vztahu, automaticky se na dobu neurčitou stanete odběratelem jejího běžného produktu. Tarif Standard se v kalkulačce plynu umisťuje v první až druhé desítce. V nabídce společnosti ENRA Services bývá výhodnější ePlyn.

Aktivační a deaktivační poplatky si neúčtuje ani jeden z porovnávaných dodavatelů. Pokud ale odběratel bezdůvodně odstoupí od smlouvy uzavřené na dobu určitou, ačkoli ještě nevypršela, je povinen uhradit smluvní pokutu. (V případě RWE 400 Kč za každý následující měsíc, až do uplynutí smlouvy, ENRA Services sankci ve všeobecných obchodních podmínkách nevyčísluje.) Jiná situace nastává, pokud dodavatel změní ceník, což ale v případě fixovaných tarifů nepřipadá v úvahu.

Pod lupou: Verdikt

  • Dodavatel může garantovat, že nezdraží dodávku plynu, to znamená asi 76 % celkové ceny za zemní plyn. 24 % výsledné sumy reguluje stát, který může zvýšit poplatky za distribuci.
  • Loni stoupla průměrná cena zemního plynu o 18 %, v první polovině letošního roku zůstává přibližně stejná.
  • Při roční spotřebě 30 MWh je tarif Fix 2014 o 5 207 Kč levnější nežli fixovaný tarif RWE plyn Plus dominantního dodavatele, což v distribuční oblasti RWE činí rozdíl 10,9 %.
  • Tarif RWE plyn Standard je při maximální maloodběratelské spotřebě 630 MWh za rok dražší až o 18,1 %. Domácnosti ale mívají několikanásobně nižší energetické nároky