Porovnali jsme cenu kWh elektřiny, plynu, tepla nebo lidské práce

Nejpoužívanější energetická jednotka kilowatthodina nesouvisí jenom s elektřinou, ale používá se pro jakékoli zdroje energie. Jaká je cena kWh při srovnání různých energetických zdrojů?

Energie proudí všude kolem nás. Pulsuje ve větru, vodě, Zemi, a koneckonců také uvnitř nás – živých organismů. Abychom mohli spočítat, kolik stojí energie peněz, musíme znát její konečnou podobu a vyčíslit její množství. Například elektřina má jinou tržní hodnotu, než dřevo nebo plyn, i když nás třeba zahřejí úplně stejně. Asi nejpoužívanější energetickou jednotkou je 1 kWh (kilowatthodina), kterou spotřebujete, když pro vás hodinu pracuje přístroj s výkonem 1 kilowatt. V každodenním životě nemusíme fyzikální názvosloví hlouběji rozebírat. Každý elektrospotřebič nese energetický štítek, kde najdeme jeho denní nebo roční spotřebu. Abyste měli maximální komfort, my pro vás sledujeme, kolik stojí kWh konkrétní energie!

Kolik stojí kWh fyzické lidské práce, kterou může vykonávat stroj? Asi 345krát víc než elektřina.

Cena kWh energie závisí na tržní hodnotě zdroje

O titul nejlevnější palivo soutěží uhlí a dřevo. Obě suroviny bývají účtované v hmotnostních nebo objemových jednotkách. Kolik stojí kWh jejich energie, zjistíme teprve po započítání výhřevnosti. Vychází cena kolem koruny za kWh, přirážku očekávejme za dovoz, a navíc nějaký čas strávíme manuálním přikládáním tradičních paliv do kamen. Samozásobování mají naprogramované moderní kotle na pelety, které patří do podobné cenové relace, jako uhlí a palivové dřevo. Většinu tuzemských domácností spíše zajímá, kolik stojí kWh plynu a teplárenského tepla. Stoupáme tedy ke 2 Kč/kWh. Cena zemního plynuelektřiny však závisí na vybraném dodavateli, kterého najdete v kalkulačce plynukalkulačce elektřiny! Následující tabulka může děsit sdělením, průměrně kolik stojí kWh proudu. Avšak na rozdíl od fosilních paliv (černého a hnědého uhlí, ropy a zemního plynu), elektrickou energii můžeme vyrábět, a proto má pravděpodobně perspektivnější budoucnost.

Porovnání cen kWh

Kolik stojí kWh tepla z uhlí0,85 Kč/kWh
Kolik stojí kWh tepla ze dřeva1,17 Kč/kWh
Kolik stojí kWh tepla z pelet1,27 Kč/kWh
Kolik stojí kWh zemního plynu1,43 Kč/kWh
Kolik stojí kWh tepla z teplárny2,17 Kč/kWh
Kolik stojí kWh elektřiny4,89 Kč/kWh
Kolik stojí kWh z benzínové elektrocentrály18 Kč/kWh
Kolik stojí kWh lidské práce1 688 Kč/kWh

Pozn.: Počítáme s 4 Kč/kg uhlí, výhřevností 17 MJ/kg; dále počítáme s hmotností dřeva 650 kg/m3, 1 265 Kč/PRMS (prostorový metr sypaný) obsahující 50 % dřevní hmoty, výhřevností 12 MJ/kg; dále počítáme s 6 Kč/kg pelet, výhřevností 17 MJ/kg; dále počítáme s benzínovou elektrocentrálou spotřeby 0,5l/kWh a cenou benzínu 36 Kč/litr; všechny ceny jsou pro průměrného koncového spotřebitele kompletní, včetně DPH.

Jak jdou dohromady paliva z ropy a voda?

Velkoobchodní burza reaguje na bezpočet proměnných, bývá náladová jako příslovečné počasí. Klíčové postavení ovšem zaujímá ropa, která leckdy určuje hodnotu dalších komodit. Jejím zpracováním získáváme například naftu, asfalt nebo benzín. Kolik stojí kWh energie na konci celého procesu? Celkem dost, domácí benzínová elektrocentrála vyprodukuje kWh energie asi za 18 Kč! Benzín pro klasický automobil vyjde 4krát draž, než elektřina pro elektromobily.

PRŮMĚRNÉ CENY - Kolik stojí elektřina: 4,89 Kč/kWh Kolik stojí plyn: 1,43 Kč/kWh Kolik stojí voda: 0,08 Kč/litr Kolik stojí benzín: 36 Kč/litr

Voda do našeho srovnání zdánlivě nezapadá. Za litr zaplatíme zanedbatelných 8 haléřů, a hlavně nepatří mezi běžná paliva, měříme ji pouze objemovými jednotkami. Pomiňme tedy otázku, kolik stojí kWh. Molekula vody má však svoje místo v diskusích o uskladňování elektřiny. Přebytečnou elektrickou energií lze oddělovat od kyslíku vodík, a ten následně použít k výrobě syntetického (umělého) zemního plynu. Testovaná metoda dostala anglický název power to gas (P2G), volně přeloženo energie do plynu. "Voda je uhlím budoucnosti," snil o téže technologii už Jules Verne. Od teorie bývá k praxi daleko. Ovšem žíznivý člověk nám poví, že voda má ze všech vyjmenovaných energií vůbec nejvyšší hodnotu, bez ohledu na aktuální skutečnost, kolik stojí kWh čekokoli na burze.

Jaký výkon má člověk?

Od mladší doby kamenné, kdy naši předkové většinou zanechali kočování a začali usedle obdělávat polnosti, umějí lidé celkem efektivně čerpat energii živé přírody. Od "průmyslové revoluce" dokážeme poměrně účinně přeměňovat také sílu nerostů. Ale kolik stojí kWh našeho vlastního fyzického úsilí, bez pomoci uhlí a ropy?

Znáte termín energetický otrok? Lidé vděčí za svůj životní standard přírodě, z níž získávají mnohonásobky svojí fyzické práce. Na každého moderního člověka připadají stovky až tisíce "energetických otroků".

Dělník celodenní těžkou prací dosáhne výkonu kolem 0,24 kWh, přičemž potřebuje sníst například 0,6 kg slaniny nebo 0,8 kg čočky. Následně je v České republice odměněný minimálně 405 Kč. Fakta jsou takříkajíc tvrdá. V našem modelovém příkladě stojí kWh tělesné lidské práce 1 688 Kč, což je mnohonásobně více, než tržní hodnota přírodních energetických zdrojů. Díky tomu zůstává "vstupní investice" levnější. Minimální mzda pokryje celodenní porci čočky za hodinu, ekvivalentní příjem slaniny za 3 hodiny.