Cena plynu – složení

Celková cena zemního plynu je tvořena dvěma částmi – regulovanou a neregulovanou. Za co a komu v jednotlivých složkách ceny plynu platíte?

Regulovanou část ceny plynu stanovuje stát

Regulovanou část, která však tvoří jen cca 24 % z celkové ceny plynu, určuje každoročně (vždy do 30. listopadu) státní Energetický regulační úřad. V rámci regulované složky platíte zejména za distribuci a přepravu plynu a poplatek za služby Operátora trhu (OTE).

  Konečnou cenu plynu tvoří regulovaná a neregulovaná složka.

Poplatky za distribuci pokrývají náklady spojené s přepravou vámi zakoupeného plynu prostřednictvím plynovodů až k vašemu domu. Vzhledem k tomu, že potrubí pro dopravu plynu je jen jedno, neexistuje v této oblasti konkurence a vy spadáte pod příslušnou distribuční společnost podle místa vašeho bydliště. ČR je rozdělena do 6 oblastí – přenosových soustav, které spravují jednotliví distributoři:

  • RWE Energie (Středočeský, Plzeňský, Karlovarský, Ústecký a Liberecký kraj)
  • Jihomoravská plynárenská – JMP Net (Jihomoravský, Olomoucký kraj, část Zlínského kraje a kraje Vysočina)
  • Severomoravská plynárenská – SMP Net (Moravskoslezský kraj a část Zlínského kraje)
  • Východočeská plynárenská – VČP Net (Královéhradecký, Pardubický kraj a část kraje Vysočina)
  • E.ON Distribuce (Jihočeský kraj)
  • Pražská plynárenská Distribuce (hlavní město Praha)

Jaký je rozdíl mezi m3 a kWh plynu?

Obě jednotky udávají rozsah vaší celkové spotřeby. Na plynoměru se však zobrazuje v množství (objemu) m3, zatímco na faktuře vám pak dodavatel spotřebu vyúčtuje v jednotkách energie (týkajících se skutečně spotřebovaného tepla) – v kWh, popř. v MWh. Naštěstí není vůbec těžké si tyto rozdílné veličiny přepočítat. Stačí vám k tomu jednoduchý vzoreček: 1 m3 = 10,55 kWh = 0,01055 MWh.

Převodem objemu plynu z m3 na kWh si také můžete snadno porovnat ceny za plyn a za elektřinu. Tak si jednoduše a rychle spočítáte, jestli je pro vás výhodnější vytápět plynem nebo elektřinou.

Neregulovaná část ceny plynu je záležitostí dodavatelů

Regulovanou část ceny tedy dodavatelé změnit nemohou, je u všech stejná. Co si však každý z obchodníků určuje sám, je neregulovaná složka, která tvoří až 70 % celkové ceny! V neregulované části ceny platíte dodavateli především cenu za samotný plyn jakožto komoditu, a dále poplatek za jeho uskladnění v zásobnících.

Volbou dodavatele s výhodnějšími cenami můžete výrazně snížit vaše celkové náklady za plyn. S výběrem toho nejvhodnějšího dodavatele z téměř 20 nabídek vám rychle pomůže naše kalkulačka plynu. Samotná změna dodavatele plynu je pak velice snadná.

Za co platíme v celkové ceně plynu?

V regulované složce ceny platíme státu za:

  • distribuci plynu (zahrnuje pevnou cenu za odebrané množství a stálý měsíční poplatek distributorovi za přistavenou kapacitu, kterou platíte bez ohledu na množství odebraného plynu – tedy i v období, kdy plyn neodebíráte);
  • činnost Operátora trhu (jeho hlavní činností je zajišťování bilance nabídek a poptávek na dodávky zemního plynu);

V neregulované části hradíme dodavateli plynu:

  • platby za odebraný plyn (skutečně dodaná a spotřebovaná energie ve vašem bytě);
  • stálý měsíční poplatek (za obchodní a ostatní služby, např. za uskladnění plynu).

Celková cena zemního plynu je pak ještě zdaněna 20% DPH.