Nerozumíte faktuře za elektřinu a plyn? Kalkulačka nabízí pomoc!

Jestliže vám vyúčtování za energie připadá jen jako změť čísel, můžete se v něm zkusit zorientovat pomocí přehledné kalkulačky, která nabízí srozumitelný rozpis poplatků pro každý tarif.

Připadá vám faktura za elektřinu nebo plyn komplikovaná? Nejste sami! Přitom vyúčtování obsahuje jenom několik položek, a všechny jsou snadno vypočitatelné. Srozumitelný cenový rozbor jakéhokoli tarifu získáte už po třech rychlých krocích. 1. Klikněte na kalkulačku elektřiny či kalkulačku plynu. 2. Vyberte si modelový příklad nebo vyplňte přesné údaje. 3. U libovolné nabídky elektřiny nebo plynu klikněte na „VÍCE O TARIFU“.

Dostanete všechny důležité informace: hodnocení dodavatelových služeb, shrnutí obchodních podmínek a samozřejmě také rozpad ceny. Konkrétní výše poplatků závisí na tom, jaké údaje jste zadali do kalkulačky před samotným výpočtem. Ovšem struktura vyúčtování je pokaždé stejná.

Složení ceny elektřiny: Komu a za co platíte?

  • Dodavateli za samotnou elektřinu, neboli za dodávku energie.
  • Distributorovi za správu regionální rozvodné sítě (elektrických drátů) a přepravu energie, neboli za distribuci.
  • Provozovatelům obnovitelných zdrojů energie (solárních, větrných nebo vodních elektráren).
  • Státem vlastněné akciové společnosti ČEPS za „systémové služby“, které znamenají starost o celostátní přenosovou soustavu (dílčí regionální sítě obstarávají distributoři).
  • Státem vlastněné akciové společnosti OTE (Operátor trhu s elektřinou) například za to, že hlídá, jestli v přenosové soustavě nechybí, nebo nepřebývá elektřina.
  • Státu odvádíme daně, hlavně DPH.

Celou odpověď, včetně rozpočítaných finančních částek, dostanete ZDE.

 

Jak se rozdělí vaše platba za zemní plyn?

  • Dodavateli za samotný zemní plyn, neboli za dodávku energie.
  • Distributorovi za údržbu rozvodné sítě (plynovodů) a přepravu energie, tedy za distribuci.
  • DPH (daň z přidané hodnoty) odvádíme státu.

Kompletní odpověď, tedy přehledný rozpis všech poplatků, vám dá kalkulačka zemního plynu ZDE.

 

Volbou dodavatele ovlivníme cenu za samotnou energii, zbytek určuje stát

Individuálně můžeme ovlivnit pouze jedinou složku vyúčtování. Změnou dodavatele vybíráme cenu, kterou budeme platit za samotnou energii. Všechny ostatní poplatky jsou určovány státem, nejčastěji Energetickým regulačním úřadem a vládou.

Podíl jednotlivých složek na celkovém vyúčtování pochopitelně průběžně kolísá, například díky zlevňování samotné energie, nebo kvůli zvýšené DPH. Následující grafy znázorňují, jakou váhu měly jednotlivé poplatky na celkové ceně elektřinyplynu během posledních let. Sloupce stoupají, nebo klesají podle toho, jestli došlo k meziročnímu zdražení, nebo zlevnění.

Složení ceny elektřiny v roce 2014: - dodávka 30 % - distribuce 42 % - podpora OZE 10 % - daně 18 %

Pozn.: Analyzovali jsme cenu nejčastějšího tarifu elektřiny (Comfort D-Standard od ČEZ) na distribučním území ČEZ, v distribuční sazbě D02d, ve spotřebě 2 500 kWh, s jističem velikosti 3x25 A. Ačkoli povinná podpora obnovitelných zdrojů energie patří mezi státem regulované poplatky, vyznačili jsme ji zvlášť, protože je často diskutovaná.

Složení ceny plynu v roce 2014: dodávka 68 %, distribuce 15 %, daň 17 %

Pozn.: Analyzovali jsme nejčastější tarif zemního plynu (RWE plyn Standard od RWE) na distribučním území RWE, ve spotřebě 30 MWh.