Halimedes a Energy Bees se zavazují, že nebudou účtovat aktivační poplatky!

Několik dodavatelů elektřiny a plynu stále ještě uplatňuje cenovou přirážku, která je častým terčem kritiky. Na žádost čtenářů jsme požádali společnosti Halimedes a Energy Bees, aby se ve veřejném prohlášení zřekly "aktivačních poplatků". Jaký je výsledek?

Není jednoduché vyznat se v ceníku elektřiny nebo plynu, výslednou fakturu totiž tvoří řada položek, jež náležejí různým firmám a institucím. Některé energetické společnosti navíc po zákaznících požadují také „aktivační poplatek“ či „registrační poplatek“, který bývá uveden obyčejně ve smlouvě. Není přitom úplně jasné, jaká je protihodnota za přirážku ve výši až 1000 Kč (s DPH až 1 200 Kč). „Zákazníkovi může být účtován nevratný aktivační poplatek za zprostředkování smlouvy,“ uvádí ve svých obchodních podmínkách menšina dodavatelů.

Pokud dodavatel svůj slib poruší, napište nám to!

Cílem našeho portálu je, abyste nemuseli ztrácet bezpočet hodin komplikovaným srovnáváním ceníků, ani hledáním skrytých poplatků. Naše kalkulačka elektřiny a kalkulačka plynu vám okamžitě seřadí všechny energetické produkty od nejlevnějšího po nejdražší, speciálně pro vaši individuální spotřebu a domovský region. Červená hvězdička navíc označí tarify, které mohou podražit právě kvůli kontroverznímu „aktivačnímu poplatku“.

Aktivační poplatek nepožaduje ani Optimum Energy

Snažíme se být důslední. Proto červenou hvězdičkou označujeme všechny dodavatele, kteří započtení aktivačního poplatku třeba jenom připouštějí v obchodních podmínkách, například větou: „Ostatní případné platby podle Smlouvy (např. smluvní pokuty, smluvní poplatky, náhrada škody, úroky z prodlení, náhrady, aktivační poplatky) budou vyúčtovány samostatnými fakturami.“

S účinností k 5. listopadu podobnou pasáž ze svých obchodních podmínek odstraňuje společnost Optimum Energy. Ředitel společnosti Halimedes Jiří Mach a předsedkyně představenstva společnosti Energy Bees Bohuslava Protivínská nám zaslali písemný slib, že diskutabilní přirážka nebude uplatňována. Energetické produkty zmíněných tří firem proto nadále nebudou v našich cenových srovnávačích označeny červenou hvězdičkou, respektive dovětkem o možnosti aktivačního poplatku.

Prohlášení společností Halimedes a Energy Bees
  • Společnost Halimedes, a.s., vystupující pod obchodní značkou Plynule.cz prohlašuje, že: aktivační poplatek nikdy neuplatňovala a neuplatňuje, protože tak činit nemůže, neboť právo na jeho uplatnění si s žádným zákazníkem nikdy nesjednala. Za společnost Halimedes, a.s., Jiří Mach, ředitel společnosti a člen představenstva. V Praze dne 7. 10. 2012.“
  • „Veřejné prohlášení pro magazín Ceny energie: Společnost Energy Bees a.s. na žádost magazínu Ceny energie veřejně prohlašuje, že neúčtuje ani nebude účtovat domácnostem a maloodběratelům žádný aktivační či registrační poplatek. Bohuslava Protivínská, předseda představenstva Energy Bees a.s. V Praze dne 12. 10. 2012.“

Zjistíte, že závazek nebyl dodržen? Napište nám to!

Nemáme důvod pochybovat o pravdivosti obou prohlášení. Může se ale například stát, že jeden z obchodních zástupců nebude respektovat závazek firmy, kterou reprezentuje. Pakliže byste se setkali s prodejcem, jenž vám jménem Energy Bees, Halimedes, Optimum Energy, nebo jiné společnosti neoznačené v našem srovnávači červenou hvězdičkou, zkusí naúčtovat „aktivační“ poplatek, napište nám to na adresu redakce@cenyenergie.cz. Věříme, že k tomu může dojít pouze nedopatřením a přirážka bude v takovém případě stornovaná.

Zajímá vás, jak ušetřit za energie až tisícikoruny ročně? Zavolejte nezávislému energetickému poradci na modrou linku 844 543 111! (Cena hovoru je 1,43 Kč za minutu včetně DPH.)