Sazby D55d a D56d: Pro vytápění tepelným čerpadlem

Topíte doma tepelným čerpadlem? Potom je sazba D55d nebo D56d přesně tou pravou pro vás! Jaký je mezi těmito sazbami rozdíl? Za jakých podmínek je možné D55d či D56d sjednat?

Jaký je rozdíl mezi D55d a D56d?

Sazby D55d a D56d jsou dvoutarifní, což znamená, že elektřina proudí během dne do domácnosti ve vysokém (VT) a v nízkém (NT) tarifu. V rámci nízkého tarifu pak odběratelé platí za elektřinu nižší cenu.

   Nízký tarif v sazbách D55d a D56d je platný po dobu 22 hodin denně.

Obě sazby jsou vhodné pro domácnosti, které vytápějí pomocí tepelného čerpadla. Rozdíl mezi nimi je v tom, že sazbu D55d si mohou sjednat domácnosti s tepelným čerpadlem uvedeným do provozu do 31. 3. 2005, zatímco sazba D56d je určena pro odběratele, kteří pro vytápění využívají tepelné čerpadlo uvedené do provozu v termínu od 1. 4. 2005 dále.

Podmínky pro získání sazby D55d či D56d

Pro získání sazby D55d je nutné splnit několik podmínek. Domácnost musí k vytápění využívat tepelné čerpadlo, jehož výkon odpovídá tepelným ztrátám domu. Dále je třeba zajistit technické blokování tepelného čerpadla v době platnosti vysokého tarifu. K sepnutí spotřebiče pouze v nízkém tarifu slouží Hromadné dálkové ovládání (HDO).

Základní podmínkou pro sjednání sazby D56d je, že domácnost musí pro vytápění využívat tepelné čerpadlo, které kryje nejméně 60 % tepelných ztrát vytápěného domu. Musí také zajistit technické blokování tepelného čerpadla v době platnosti vysokého tarifu, k čemuž se používá Hromadné dálkové ovládání (HDO), na které je spotřebič napojen.

Splnění podmínek domácnost prokáže příslušenému distributorovi elektřiny revizní zprávou a protokolem o instalaci tepelného čerpadla. Kontrolu splnění všech podmínek provede technik z příslušné distribuční společnosti, když přijde zapojit HDO.

Revizní zpráva: Co to je?

  • Díky revizní zprávě prokážete, že elektrické zařízení připojené na distribuční soustavu splňuje bezpečnostní předpoklady dané Energetickým zákonem a platnými technickými normami.
  • Revizní zprávu vám může vyhotovit pouze revizní technik s platným oprávněním.

D55d i D56d: Nízký tarif po 22 hodin denně

Nízký tarif v sazbách D55d a D56d je platný po dobu 22 hodin denně, která může být distributorem rozdělena maximálně do 7 samostatných úseků. Žádný z těchto časových úseků nesmí být kratší než 1 hodina. Souvislá délka platnosti vysokého tarifu pak nesmí být delší než 1 hodina denně.

Distribuční sazby D55d či D56d najdete u dodavatelů jako produkt s názvem obsahujícím většinou označení Tepelné čerpadlo nebo Tepelné čerpadlo 22.