Sazba D45d: Pro ohřev vody a vytápění přímotopem

Ohříváte doma vodu v bojleru a topíte přímotopem? Pak je pro vás pravděpodobně nejvhodnější sazba D45d. Podívejte se, jaké podmínky je nutné splnit pro její získání a kolik díky ní můžete ušetřit!

S D45d můžete ušetřit okolo 50 % nákladů za elektřinu

Stejně jako například D26d či D35d je i sazba D45d dvoutarifová. Znamená to, že elektřina je v průběhu dne do domácnosti dodávána jak v rámci vysokého (VT), tak i nízkého (NT) tarifu. V nízkém tarifu je elektřina levnější a v této době se také zapínají energeticky náročnější spotřebiče. Proto je možné ušetřit až okolo 50 % nákladů za elektřinu.

Nízký tarif v sazbě D45d platí po 20 hodin denně.

Sazba D45d je vhodná pro domácnosti, které odebírají proud na ohřev teplé užitkové vody a na elektrické vytápění přímotopem.

Jaké podmínky je třeba splnit pro získání sazby D45d?

První podmínkou pro získání sazby D45d je řádná instalace přímotopných elektrických spotřebičů pro vytápění objektu – přímotopů. Dále musí celkový instalovaný příkon přímotopných elektrických spotřebičů a akumulačního spotřebiče pro ohřev vody činit minimálně 40 % příkonu proudové hodnoty hlavního jističe (popř. musí instalovaný příkon přímotopných elektrických spotřebičů odpovídat tepelným ztrátám vytápěného objektu). Žadatel o sazbu D45d také musí povinně zajistit technické blokování topných elektrických spotřebičů v době platnosti vysokého tarifu.

Že jsou splněny všechny podmínky, dokládá odběratel revizní zprávou. Jejich kontrolu pak provádí technik z příslušné distribuční společnosti (ČEZ, PRE nebo E.ON), když přijde do domácnosti zapojit Hromadného dálkové ovládání (HDO).

Revizní zpráva: Co to je?

  • Díky revizní zprávě prokážete, že elektrické zařízení připojené na distribuční soustavu splňuje bezpečnostní předpoklady dané Energetickým zákonem a platnými technickými normami.
  • Revizní zprávu vám může vyhotovit pouze revizní technik s platným oprávněním.
 

D45d: Nízký tarif po dobu 20 hodin denně

Nízký tarif v sazbě D45d platí po 20 hodin denně, přičemž distributor může tuto dobu rozdělit do nejvýše 7 samostatných časových úseků. Žádný z nich ale nesmí být kratší než 1 hodina. Přímotopné spotřebiče a bojler jsou pak zapínány, resp. vypínány v době platnosti nízkého tarifu pomocí HDO.

Distribuční sazbu D45d najdete u dodavatelů jako produkt s názvem obsahujícím většinou označení Přímotop či Přímotop 20.