Jak se vyznat v tarifech a sazbách elektřiny?

Nejde vám do hlavy, proč mají dodavatelé v cenících pro jeden produkt elektřiny dvojí označení? Jedno je totiž označení pro sazbu elektřiny a druhé název konkrétního tarifu. Jaký je rozdíl mezi sazbou a tarifem elektřiny? Jaké jsou pro vás nejvhodnější?

Sazba elektřiny: Podle vašeho využití proudu

V první řadě je třeba říci, že sazba a tarif elektřiny jsou dvě odlišné věci, které spolu ale souvisí. Sazba elektřiny je většinou určena na základě vašeho využívání elektřiny. Pokud proud odebíráte pouze na svícení a provoz běžných domácích elektrospotřebičů, pravděpodobně máte nastavenou standardní sazbu D02d, zatímco pokud například vytápíte dům přímotopy, máte nárok na sazbu D45d, nebo v případě vytápění tepelným čerpadlem na výhodnou sazbu D56d.

      Sazba elektřiny je buď jednotarifová, nebo dvoutarifová. 

Sazba elektřiny může být buď jednotarifová, nebo dvoutarifová. V prvním případě (sazby D01d a D02d) platíte stejnou cenu za elektřinu po celý den, ve druhém případě se cena elektřiny během dne mění podle toho, zda je zrovna odebírána v rámci vysokého (VT) nebo nízkého (NT) tarifu. Platí, že při dodávce ve vysokém tarifu je elektřina dražší, zatímco v nízkém tarifu je levnější. Dobu platnosti nízkého tarifu stanovuje distributor elektřiny, přičemž vychází z podmínek stanovených cenovým rozhodnutím Energetického regulačního úřadu.

Dvoutarifní sazby se od sebe liší v tom, jak dlouhá je v průběhu dne doba platnosti nízkého tarifu. Pro získání některé z dvoutarifových sazeb pak musíte na rozdíl od těch jednotarifových splnit také určité podmínky.

Sazby elektřiny: Přehled

Podívejte se s námi na stručný přehled jednotlivých sazeb elektřiny pro domácnosti:

1. Jednotarifové sazby

  • D01d – pro svícení a provoz spotřebičů, domácnost s nízkou spotřebou
  • D02d – pro svícení a provoz spotřebičů, domácnost s vyšší spotřebou

2. Dvoutarifové sazby

  • D25d – pro akumulační ohřev vody (bojler), domácnost s nižší spotřebou, nízký tarif = 8 hodin denně
  • D26d – pro akumulační ohřev vody a/nebo akumulační vytápění, domácnost s vyšší spotřebou, nízký tarif = 8 hodin denně
  • D35d – pro tzv. hybridní elektrické vytápění (pomocí akumulačního vytápění a přímotopu), nízký tarif = 16 hodin denně
  • D45d – pro vytápění přímotopy, nízký tarif = 20 hodin denně
  • D55d – pro vytápění tepelným čerpadlem instalovaným do 31. 3. 2005, nízký tarif = 22 hodin denně
  • D56d – pro vytápění tepelným čerpadlem instalovaným od 1. 4. 2005 dále, nízký tarif = 22 hodin denně
  • D61d – pro chaty a chalupy, nízký tarif = od pátku 12:00 do neděle 22:00

Tarif elektřiny: Konkrétní nabídka v dané sazbě

Tarif elektřiny je pak konkrétní nabídka v rámci dané sazby. Dodavatelé proto mohou nabízet v rámci jedné sazby i více různých tarifů. Jednotlivé tarify se od sebe liší cenou za silovou elektřinu, kterou si dodavatelé stanovují sami, případně i výší měsíčních poplatků. Popřípadě mohou v daném tarifu nabízet speciální bonus či garanci ceny elektřiny na pevně dané časové období. Většina dodavatelů však nabízí více tarifů pouze v rámci nejběžnější sazby D02d, v ostatních sazbách mají jen jeden tarif.

Název tarifu obvykle koresponduje se způsobem využívání elektřiny v té které sazbě. Například sazbu D02d najdete u většiny dodavatelů pod názvem Standard či Klasik, D26d se často označuje jako Akumulace nebo Aku, D45d jako Přímotop, D56d jako Tepelné čerpadlo apod.

Jak změnit sazbu elektřiny?

Pokud se rozhodnete pro změnu sazby (a tím pádem i tarifu), obraťte se na vašeho dodavatele elektřiny. Při přechodu z jednotarifní na dvoutarifní sazbu a naopak bude nutné vyplnit žádost a doložit všechny náležitosti prokazující splnění podmínek pro změnu sazby. Pro bližší informace se stačí zeptat vašeho dodavatele, který vám se vším pomůže.

Sjednáním výhodnější sazby je možné ušetřit až 50 % nákladů za elektřinu. Je však nutné splnit odpovídající podmínky. Sazbu můžete změnit nejvýše jednou za 12 měsíců, pokud se nedohodnete s příslušným distributorem elektřiny jinak.