Faktura za elektřinu: Zorientujte se v ní!

Marně si lámete hlavu s tím, co znamenají jednotlivé položky ve faktuře za elektřinu? Od toho je tady náš průvodce fakturou za elektřinu, který vám všechny údaje v tomto minimálně dvoustránkovém dokumentu vysvětlí!

Identifikační údaje dodavatele

Údaje o dodavateli obvykle najdete na první stránce faktury, a to v levé horní části. Je zde uveden název vašeho dodavatele, adresa jeho sídla, identifikační číslo (IČ), daňové identifikační číslo (DIČ), údaje o zápisu v obchodním rejstříku a jeho bankovní spojení.

Identifikační údaje odběratele

V této položce naleznete vaše zákaznické údaje. Najdete je v pravé horní části faktury, hned vedle identifikačních údajů o dodavateli. Pokud budete někdy potřebovat zjistit vaše zákaznické číslo, hledejte jej právě zde. Dále je tu uvedeno vaše jméno a příjmení a adresa, na kterou vám dodavatel faktury zasílá. Součástí vašich identifikačních údajů je také obvykle i označení místa a čísla odběru, k čemuž slouží 18místný číselný EIC kód.

Fakturační údaje

Další položkou na první stránce faktury, kterou najdete napravo ve střední části, jsou fakturační údaje. Zahrnují datum uskutečnění zdanitelného plnění, datum vystavení faktury, datum její splatnosti a fakturační období, k němuž se daná faktura vztahuje. Najdete zde také důležitý variabilní symbol, který je nezbytný pro správné připsání vašich plateb na účet dodavatele. Variabilní symbol odpovídá většinou buď vašemu zákaznickému číslu, číslu odběru, nebo číslu faktury.

Rekapitulace k vyúčtování spotřeby elektřiny

V rekapitulaci najdete celkovou částku za spotřebu elektřiny a služeb v daném období, souhrn zaplacených záloh (i s DPH) a vypočítaný rozdíl mezi nimi, kterou vám dodavatel účtuje buď jako přeplatek nebo nedoplatek. Pokud se jedná o doplatek k úhradě, bývá k faktuře připojena i poštovní poukázka s částkou k úhradě.

Vyúčtování spotřeby elektřiny

Na druhé straně faktury se nachází konkrétní rozúčtování vaší spotřeby proudu, kterou dodavatel počítá podle stavu vašeho elektroměru od začátku do konce období. Jasně zde vidíte rozpis všech složek, které tvoří konečnou cenu elektřiny – tedy nejen neregulovaných poplatků za silovou elektřinu, které dodavatel stanovuje sám, ale také státem regulovaných plateb například za distribuci elektřiny či za jistič. Vyúčtování spotřeby elektrické energie je zpravidla rozděleno po obdobích, kdy se mění cena elektřiny (od 1. ledna, respektive při změně sazby či produktu).

Rozpis záloh na další období

V závěru faktury je uveden návrh dodavatele na výši vašich záloh na další období. Pokud vám nové zálohy nevyhovují, můžete u dodavatele jednoduše zažádat o změnu výše záloh a dohodnout se s ním na jiné částce.