Cena elektřiny – složení

Konečná cena elektřiny se skládá ze dvou částí – z regulované a neregulované složky. Co vše a komu platíte v jednotlivých složkách?

Regulovaná složka ceny elektřiny je určována státem

Regulovanou složku ceny stanovuje každý rok (vždy do 30. listopadu) pevně stát prostřednictvím Energetického regulačního úřadu. Regulovaná část ceny zahrnuje zejména poplatky za distribuci elektřiny (prostřednictvím „drátů“), systémové služby (například příspěvek na obnovitelné zdroje energie) nebo platby za činnost Operátora trhu.

Celková cena elektřiny se skládá z regulované a neregulované složky.

Poplatky za distribuci elektřiny, tedy za dopravu vámi zakoupené elektřiny k vám domů, jdou na účet distributora, kterého změnit nemůžete – je vám určen na základě místa vašeho bydliště. V ČR jsou 3 hlavní distributoři, kterým patří „dráty“, jež přivádějí elektřinu do vašich domovů – ČEZ Distribuce (Čechy mimo Prahu a jižní Čechy, severní Morava), E.ON Distribuce (jižní Morava, jižní Čechy)  a PRE Distribuce (Praha). Mezi distributory tedy neexistuje konkurence, což je logické, neboť „dráty“ k vám domů vedou pouze jedny.

Neregulovanou složku ceny elektřiny si dodavatelé stanovují sami

Regulovaná složka ceny, kterou změnit nelze, však tvoří méně než polovinu výsledné ceny, větší část celkové ceny si v neregulované složce stanovují dodavatelé sami (obvykle vždy k 1. lednu, pokud se nejedná o produkt s flexibilní cenou). Dodavateli platíte především za tzv. silovou elektřinu – tedy za skutečně dodanou energii do vašich zásuvek, a dále měsíční paušál, kterým obchodník pokrývá například své administrativní náklady.

Tím, že si dodavatelé určují více než 50 % z konečné ceny za elektřinu sami, můžete výběrem vhodného dodavatele výrazně ovlivnit výši vašich celkových plateb za elektřinu. Stačí si jen pomocí naší přehledné kalkulačky elektřiny vybrat z bezmála 20 nabídek a zvolit tu, která je pro vás nejvýhodnější. Přejít k vybranému dodavateli už je pak hračka!

Za co platíme v celkové ceně elektřiny?

V regulované složce ceny platíme státu za:

  • distribuci elektřiny (například náklady spojené s údržbou, obnovou a rozvojem elektrizační soustavy či provádění odečtů);
  • jistič (přičemž obecně platí, že čím více elektrospotřebičů v domě máte, tím roste hodnota jističe a tedy i poplatek);
  • systémové služby (pro provozovatele přenosové soustavy – společnost ČEPS, aby předcházela rizikům v případě výpadků či nárůstu spotřeby v elektrizační soustavě);
  • podporu výkupu elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů energie;
  • činnost Operátora trhu (jeho hlavní činností je zajišťování bilance nabídek a poptávek na dodávky elektřiny);
  • a daň z elektřiny (tzv. ekologická daň, pokrývá náklady spojené s údržbou životního prostředí).

V neregulované části hradíme dodavateli elektřiny:

  • platby za tzv. silovou elektřinu (skutečně dodaná a spotřebovaná elektřina ve vašem bytě);
  • pevnou cenu za měsíc (poplatek za činnost dodavatele, například za tvorbu vyúčtování, odpočty, evidenci a podobně).

Celková cena elektřiny je pak ještě zdaněna 20% DPH.