Chcete změnit dodavatele? Formulář pro výpověď a odstoupení od smlouvy

Chcete přejít k novému dodavateli elektřiny nebo plynu? Změna dodavatele je snadná, musíte ale splnit formální náležitosti. Zbytečná chyba vás totiž může přijít draho. Stáhněte si vzorové formuláře a podívejte se, jak má správně vypadat výpověď, odstoupení nebo oznámení v případě, že chcete stávajícího dodavatele opustit.

Tuzemské zákony vyhrazují pro spotřebitele poměrně široký manévrovací prostor. Máte právo odvolat podpis, který jste dali podomnímu obchodníkovi, můžete odmítnout zdražení a ve správný čas ukončit jakoukoli smlouvu. Podmínkou je, že dodržíte formální náležitosti!

Stáhněte si vzorové formuláře:

Raději také věnujte pozornost hlubšímu komentáři k dokumentu, který potřebujete. I když je právo na vaší straně, někteří dodavatelé hbitě využijí případnou formální chybu, aby vás nemuseli pustit k levnější konkurenci.       

Jak vypovědět smlouvu na dobu neurčitou?

Pokud máte s dodavatelem uzavřenou smlouvu na dobu neurčitou, vaše situace je oproti jiným odběratelům poměrně komfortní. Výpověď můžete podat kdykoli. Od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi poběží výpovědní lhůta, která potrvá maximálně 3 měsíce.

Dejte pozor na potenciální kámen úrazu! Někteří dodavatelé mají v obchodních podmínkách uvedeno, že výpovědní lhůta potrvá pouze 1 nebo 2 měsíce, což zákon nezakazuje. Nejpozději 15 dnů, ale raději ještě dříve před koncem výpovědní lhůty přitom musíte mít uzavřenou smlouvu s novým prodejcem, abyste neriskovali, že spadnete do černého neboli nezákonného odběru!

Vzor výpovědi si stáhněte ZDE pro elektřinuZDE pro plyn.

Jaký je rozdíl mezi výpovědí, odstoupením a oznámením?

  • S výpovědí počítají oba obchodní partneři, už když uzavírají smlouvu na dobu neurčitou. Dodavatel chápe, že od něj elektřinu ani plyn nebudete odebírat až do skonání věků. „Doba neurčitá“ skončí uplynutím výpovědní doby, která je vyměřena smluvními podmínkami.
  • Odstoupení bývá pro dodavatele do jisté míry nepříjemným překvapením, jde totiž o jednostranné rozhodnutí odběratele. Litujete, že jste kývli na pofidérní nabídku podomnímu prodejci? Nesouhlasíte se zdražením nebo změnou obchodních podmínek? Zavčas odstupte!
  • Oznámením potvrzujete, že jste uzavřeli smlouvu pouze na dobu určitou. Nejde o formalitu! Leckterý dodavatel doufá, že oznámení zavčas nepošlete, aby mohl smlouvu automaticky prodloužit, a ještě jednou prodloužit, a donekonečna prodlužovat o stejně dlouhou dobu.

Smlouva na dobu určitou? Pozor na automatické obnovení smlouvy!

Pokud jste podepsali smlouvu například na 1, 2, nebo 3 roky, teoreticky musíte po celou dobu odebírat energii od stejného dodavatele. Prakticky můžete odstoupit za cenu několikatisícové sankce, anebo ve výjimečných případech, jako je zdražení samotné elektřiny či plynu, změna obchodních podmínek, eventuálně stěhování, vážné zdravotní potíže apod.

Chcete změnit dodavatele, ale žádná neobvyklá situace nenastala? Potom si pohlídejte, aby nebylo ještě hůř. V obchodních podmínkách je totiž většinou uvedeno, že musíte nejpozději 1, 2, nebo 3 měsíce před vypršením kontraktu potvrdit jeho ukončení, jinak bude automaticky obnoven. V požadavku navíc bývá obsažen chyták. Datum vypršení kontraktu je často počítáno už od podpisu smlouvy, nikoli od zahájení dodávky!

Pokud jste odhodláni ke změně, současnému dodavateli potvrďte ukončení odběru raději dříve než později. Vzor oznámení si stáhněte ZDE pro elektřinuZDE pro plyn. Také tentokráte platí, že je zapotřebí zavčas uzavřít smlouvu s novým dodavatelem, abyste nespadli do černého odběru!

Jak se liší vznik, platnost a účinnost smlouvy?

  • Vznik smlouvy nastává okamžikem jejího podpisu.
  • Platnost smlouvy běží ode dne jejího podpisu, pokud je v souladu s právními normami.
  • Účinnost smlouvy běží až ode dne, kdy začnete od nového dodavatele kupovat a odebírat energii.

Od smlouvy s podomním prodejcem můžete odstoupit

Lidé stále častěji využívají internetové kalkulačky. Zadají domovský region, svoji přibližnou nebo přesnou spotřebu, a získají přehledné cenové srovnání všech energetických tarifů. V nezávislých kalkulačkách nezbývá prostor na psychologické, marketingové ani podvodné triky, které bohužel známe od některých podomních obchodníků. Ostatně i zákonodárci uznávají, že snaživec vytrvale klepající na dveře cizích bytů je leckdy vykutálený filuta. Legislativa vám umožňuje lehce stornovat kontrakt, který jste neuváženě podepsali doma návštěvě nebo na veřejném prostranství. 

Uzavřeli jste smlouvu mimo dodavatelovo sídlo nebo provozovnu (tou je například i prodejní stánek v supermarketu)?

  • Každopádně můžete bezproblémově odstoupit do 14 dnů od podpisu.  
  • Můžete odstoupit do 1 měsíce, pokud ještě stále odebíráte elektřinu nebo plyn od původního dodavatele.
  • Můžete odstoupit do 1 roku, pokud vás obchodník nejpozději při vzniku smlouvy písemně neinformoval o vašich právech.

Vzor odstoupení si stáhněte ZDE.

Energetický zákon vám dokonce umožnuje, abyste smlouvu uzavřenou „mimo prostory obvyklé k podnikání dodavatele“ stornovali ještě 5 dnů před zahájením odběru. Nedělejte to, zákonodárci bohužel tento přídavek úplně nedomysleli! Opět a nikoli nadarmo připomínáme, že formality potřebné k úspěšné změně dodavatele zaberou firmám a úřadům někdy i 15 dní! 

Nemusíte uvádět datum ukončení smlouvy!

Ani jeden vzorový formulář záměrně neobsahuje kolonku pro přesné datum požadovaného ukončení smluvního vztahu. Tento údaj totiž v dokumentu být nemusí, jeho přítomnost vám naopak může způsobit potíže. Stává se například, že zákazník přesně odpočítá datum ukončení smluvního vztahu, jež vyjde na víkend. Někteří dodavatelé potom výpověď, odstoupení nebo oznámení neakceptují s argumentem, že formálně správné by bylo datum následujícího pracovního dne.

Právo na odstoupení od smlouvy při zdražení nebo změně obchodních podmínek

Jak by asi reagoval váš dodavatel, kdybyste mu navrhli, ať sníží cenu? Pravděpodobně by odmítl. Váš smluvní vztah je rovnoprávný, proto ani vy nemusíte akceptovat zdražení nebo změnu obchodních podmínek. Zákon přesně konkretizuje lhůty, které máte na odstoupení.

1. varianta: Nejpozději 30 dní před účinností nového ceníku nebo obchodních podmínek vás dodavatel adresně a individuálně (doporučeným dopisem, e-mailem s doručenkou, SMS zprávou) informuje o vašich právech. Odstoupit od smlouvy potom smíte nejpozději 10 dní před účinností změny.

2. varianta: Dodavatel může nový ceník nebo obchodní podmínky zveřejnit jenom na svém webu, eventuálně prostřednictvím masmédií. Pokud vám ale vaše práva nevyloží alespoň 30 dní předem adresně a individuálně, máte na odstoupení ještě 3 měsíce poté, co změna nabyla účinnosti.

Vzor odstoupení si stáhněte ZDE.

Smlouva má přednost před obchodními podmínkami!

„Uzavřel jsem smlouvu na 2 roky, ve které je napsáno, že má být automaticky prodloužena na dobu neurčitou. 2 roky jsou pryč, chci podat výpověď. Jenomže dodavatel mi tvrdí, že mezitím změnil obchodní podmínky, podle kterých je smlouva prodloužena opět na stejnou dobu určitou!,“ napsal nám čtenář. „Znamená to, že nyní mohu odstoupit jenom za cenu několikatisícové pokuty?“

Dodavatel v tomto případě mlží. Co je napsáno ve smlouvě, je relevantnější než všeobecné obchodní podmínky! Prioritu dokumentů má ovšem smysl řešit, jenom pokud jsou ve vzájemném rozporu. Pokud smlouva na nějakou otázku neodpovídá (například nespecifikuje svoje automatické prodloužení), směrodatné jsou všeobecné obchodní podmínky, které mohou být i měněny. 

Co dělat ve výjimečných situacích? Stěhování, vážná nemoc, úmrtí

Jsou nepředvídatelné události, před kterými obchod ustupuje stranou. Když člověk přestane být zdravotně způsobilý, obvykle může požádat o zrušení jakékoli smlouvy. Stejná situace nastává, pokud se stěhuje z odběrného místa pryč. Po odběratelově úmrtí odesílají žádost o předčasné zrušení smlouvy pozůstalí.

Výjimečná událost musí být potvrzena čestným prohlášením, jehož vzor zveřejnily například společnosti ČEZ a RWE. Formuláře si stáhněte: ČEZ – elektřina, ČEZ – plyn, RWE – elektřina, RWE – plyn.