Časté otázky k plynu

Přemýšlíte nad změnou dodavatele plynu? Odpovědi na všechny zásadní dotazy najdete v následujícím přehledu.

Může dodavatele plynu změnit skutečně každý?

Ano, každý zákazník má právo zvolit si svého dodavatele plynu. Můžete si vybrat z nabídky téměř 20 dodavatelů, kteří působí po celé ČR.

 

Vyplatí se mi změna dodavatele plynu?

Díky výběru dodavatele s lepšími cenami, než jste platili doposud, můžete za plyn ročně ušetřit několik stovek až tisíců korun. Čím vyšší je vaše spotřeba plynu, tím vyšší budou vaše roční úspory. Stačí se podívat do naší kalkulačky plynu, která vám ihned prozradí, kolik můžete při vaší roční spotřebě plynu uspořit oproti vašemu dosavadnímu dodavateli.

 

Z jakých tarifů plynu si mohu vybrat?

Naprostá většina dodavatelů plynu nabízí jen jeden tarif plynu. Nicméně u některých dodavatelů si již můžete vybrat i ze speciálních, obvykle časově omezených nabídek na garantovanou (fixovanou) cenu plynu po určité období.

 

Co se změnou dodavatele plynu změní pro mě? Bude třeba vyměnit plynoměr nebo potrubí?

Změna dodavatele plynu neobnáší žádné zásahy do vašeho plynoměru či potrubí. Pouze vám začnou chodit faktury od nového dodavatele s nižší částkou za spotřebovaný plyn.

 

Je změna dodavatele plynu náročná? Jak probíhá?

Změnit dodavatele je snadné. Postup je následující:
a) Nejdříve si pomocí naší kalkulačky plynu najdete dodavatele, který je pro vás nejvýhodnější.
b) Pokud se následně rozhodnete k vybranému dodavateli přejít, stačí jen vyplnit a podepsat smlouvu s plnou mocí.
c) Smlouvu nemusíte nikde složitě hledat. Pomůžeme vám a bezplatně vám ji společně s dalšími potřebnými dokumenty pošleme poštou domů.
d) Na základě plné moci pak za vás nový dodavatel vyřídí veškeré administrativní a technické úkony spojené se změnou dodavatele (například výpověď vaší smlouvy u stávajícího dodavatele).

 

Jak dlouho trvá změna dodavatele plynu?

Proces přechodu k novému dodavateli závisí na délce výpovědní doby u vašeho stávajícího dodavatele. Obvyklá výpovědní lhůta jsou 1–3 měsíce.

 

Zaplatím při změně dodavatele plynu nějaké poplatky?

Za změnu jako takovou se žádné poplatky neplatí, neboť změna dodavatele plynu je ze zákona zdarma. U některých dodavatelů se však můžete setkat s určitými (tzv. aktivačními či registračními) poplatky za uzavření smlouvy.

 

Mohu znovu změnit svého dodavatele plynu, jestliže mi nový nevyhovuje?

Ano, dodavatele plynu můžete ze zákona změnit vždy jednou za 6 měsíců.

 

Jak zjistím svou roční spotřebu plynu?

Vaši celkovou roční spotřebu najdete na poslední faktuře od dodavatele plynu. Jestliže tuto fakturu nemáte, naše kalkulačka vám snadno vypočte orientační hodnoty spotřeby. Stačí zadat, k čemu plyn v domácnosti využíváte (vaření, ohřev vody, vytápění).

 

Kde zjistím datum platnosti a účinnosti smlouvy?

Datum platnosti smlouvy nastává v den, kdy jste s dodavatelem smlouvu podepsali. Datum účinnosti pak započíná v dalším kalendářním dni, který následuje po dni ukončení vaší smlouvy s dosavadním dodavatelem plynu.

 

Co všechno vlastně platím ve faktuře za plyn? Z čeho se skládá cena plynu?

Konečná cena plynu se skládá ze dvou částí, z regulované a neregulované složky.

V regulované části ceny, která tvoří asi 24 % z celkové ceny, platíte zejména za přepravu a distribuci plynu. Regulovaná složka je každoročně pevně stanovena státním Energetickým regulačním úřadem a dodavatelé do ní nemohou zasahovat.

Neregulovaná část, což je více než 70 % celkové ceny plynu, je určována dodavateli. Zahrnuje cenu za samotný zemní plyn a za uskladnění plynu v podzemních zásobnících. Výši těchto cen stanovuje každý dodavatel podle své obchodní strategie. Po součtu všech položek se k výsledné ceně ještě přičítá daň z přidané hodnoty (DPH).

 

Jak často a kdy se mění ceny zemního plynu?

Celková cena plynu se skládá ze dvou částí (regulované a neregulované), přičemž státem regulované složky ceny, určované Energetickým regulačním úřadem, se mění jednou do roka, vždy k 1. lednu.

Neregulovaná složka ceny stanovená dodavatelem se pak mění obvykle jednou za čtvrt roku (zpravidla od 1. ledna, 1. dubna, 1. července a 1. října). Někteří dodavatelé však v rámci speciálních tarifů nabízí fixaci svých cen plynu na určité období (například po dobu 1 roku).

 

Jaký je rozdíl mezi dodavatelem a distributorem plynu?

Distributor plynu zajišťuje přenos plynu prostřednictvím plynárenské soustavy až do vaší domácnosti. V rámci regulovaných cen proto platíte za přepravu a distribuci plynu a údržbu „potrubí“. Mezi distributory neexistuje konkurence, území ČR je rozděleno mezi 6 distribučních společností – RWE Energie, Jihomoravská plynárenská (JMP Net), Severomoravská plynárenská (SMP Net), Východočeská plynárenská (VČP Net) – tyto 3 společnosti však spadají pod RWE, dále E.ON Distribuce a Pražská plynárenská Distribuce. Distributora změnit nemůžete, je pevně určen místem vašeho bydliště.

Dodavatel plynu vám pak dodává samotný plyn, který doma využíváte. V rámci neregulovaných cen tedy platíte cenu za skutečně odebraný plyn. Můžete si vybrat, od koho a za jakou cenu budete plyn kupovat. Dodavatelů plynu působí na trhu bezmála 20, a to po celé ČR. Smlouvu můžete uzavřít s jakýmkoli dodavatelem a distributor je povinen plyn přes svou distribuční síť propustit.

 

Co je to dodavatel poslední instance?

Je to dodavatel plynu, který musí za určitých podmínek dodávat plyn domácnostem za ceny určené Energetickým regulačním úřadem. Dodavatel poslední instance vám dodává plyn v případě, že váš dodavatel plynu není schopen vás nadále zásobit, popřípadě pokud z různých důvodů svého dodavatele ještě nemáte.

 

Co když můj nový dodavatel zkrachuje? Nezůstanu bez plynu?

Pokud váš dodavatel plynu zkrachuje, nemusíte se bát, že zůstanete bez plynu. Na dodavatele totiž máte ze zákona právo, proto vás v takovémto případě převezme tzv. dodavatel poslední instance, který vám po dobu, než si seženete jiného dodavatele, bude dodávat plyn za ceny stanovené Energetickým regulačním úřadem.

 

Jak se přepočítává spotřeba v m3 na MWh? Kolik MWh je 1 m3 plynu?

Spotřeba v m3 je uvedena na plynoměru, ve faktuře vám však dodavatel vyúčtuje spotřebu v MWh. Pro přesný výpočet se používá koeficient závislý na teplotě a atmosférickém tlaku. I bez znalosti přesných údajů si však tyto jednotky můžete orientačně přepočítat pomocí vzorečku 1 m3 = 10,55 kWh = 0,01055 MWh.

 

Komu mám nahlašovat problémy v dodávkách plynu nebo poruchy na plynoměru či potrubí?

Jakékoliv poruchy na plynoměru a potrubí či výpadky v dodávkách plynu se vždy nahlašují příslušnému distributorovi, který je pro vás pevně stanoven podle místa vašeho bydliště – například pokud bydlíte v Praze, kontaktujete společnost Pražská plynárenská Distribuce, plzeňská domácnost se obrátí na RWE Energie a domácnost z Českých Budějovic nahlásí poruchu na E.ON Distribuce.

 

Kdo dělá odečet plynoměru a kolikrát ročně se provádí?

Odečet plynoměru provádí distributor, a to zpravidla jednou ročně.

 

Kdo kontroluje trh se zemním plynem?

Kontrolu nad trhem s plynem má Energetický regulační úřad, který vytváří pravidla a dohlíží na jejich dodržování.